Cròniques de la ciutat II

Cròniques de la ciutat II

Els carrers ens ofereixen detalls, escenes, que reflecteixen la vida de la ciutat i que ajuden a humanitzar-la. Al capdavall, es tracta de trobar la llum, el lloc, el moment precisos, amb l'element humà sempre present.